Ung dating Køge

Pia kontakter skolen, for et møde med læreren og Hother. Hvad gør vi Mangler video fra Festen, Anders kontakter Kenneth. Rasmus, Lisbeth, Tove, Per, Hother, Pia, Thomas, Mogens, Dennis og Lasse. Anders foreslår at folderen bliver revideret, Hother og Anders sørger for at den er up date.

Sms om at der vil være smagsprøver fra kommende forestillinger. Hother har været i Kirkens korshær, har lånt et skab. 21/ 8 2016 Fremmødte: Pia, Thomas, Anders, Hother, Per og Dennis Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister 1 Referat godkendt alle 2 Nyt fra Formanden. Per laver en blanket, som børnene får med hjem med hensyn til betaling.

Per sørger for en blomst til Mogens, som skal giftes den 10. Hother har forespurgt Per på Køge festuge, om det er iorden,at der er to der går rundt med flyers, han syntes det var en god ide’. Talt med Aktive kvinder har reserveret 50 billetter. Til julestykket i 2017 mangler Anders børneskuespiller. Velkommen til anden udgave af SSP’s nyhedsbrev med spændende nyheder og anden information til jer. SSP-Styregruppens formand er direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen Henrik Laybourn. Vi har for sidste gang diskuteret et medlems kontingentrestance. Status 4 børn, 4 unge og 17 junior.2 hold som ender op i en forestilling.