Nieuwe single hof van commerce

De invorderingsprocedure via de deurwaarder kan immers pas opgestart worden als de factuur vervallen is of m.a.w. Hoe korter u die termijn houdt, hoe sneller ermee gestart kan worden.Voorziet u geen betaaltermijn, dan heeft de klant-handelaar sowieso 30 dagen tijd om te betalen. 23/11/2016 Wanbetalers zijn net mensen: ze zijn gevoelig voor emotionele prikkels. Dat blijkt onderzoek van hoogleraar Victor Lamme van de Universiteit van Amsterdam.

Nieuwe single hof van commerce-52

Als onderdeel van het onderzoek werden verschillende soorten brieven gestuurd naar 5.285 mensen met achterstallige betalingen op hun ziektekosten.

Eén groep kreeg de standaard incassobrief, drie andere groepen een brief die inspeelde op één van de drie genoemde emoties.

Van belang is dus wat u ter zake voorzien heeft in uw algemene voorwaarden. Dat lijkt dan inderdaad een probleem, maar dat is het niet. Laat u de deurwaarder echter zo snel mogelijk na de vervaldag in actie schieten, dan is er uiteraard nog geen jaar verstreken, maar hoogstens één of twee maanden. Neen, tenminste niet wat het tarief van uw interesten en schadebeding betreft.

Het bedrag van de interesten én uw schadebeding samen zal dan m.a.w. Van belang is wel meer dan ooit om in een betaaltermijn te voorzien.

Bij de versnelde invordering van onbetaalde facturen kan er nooit meer dan 10% bovenop de hoofdsom geïnd worden. toch naar de rechtbank moeten als u uw factuur op geen enkele andere manier geïnd krijgt. Dat is inderdaad ook voorzien bij deze wijze van invordering. maximaal 10% extra opeisen bij wijze van interesten en schadebeding.

Is één van deze voorwaarden niet vervuld, dan zal u m.a.w.Dus respectievelijk angst (de nadelige gevolgen die zouden optreden bij het niet betalen), beloning (kans om het incassobedrag dubbel terug te winnen) en sociaal bewijs (vriendelijke brief en tips van experts, met advies dat contact opnemen vaak het beste helpt).Voor het onderzoek werd ook rekening gehouden met de verwachte kans op terugbetaling, de zogenoemde verhaalscore. Uitkomst van het onderzoek is dat de meest effectieve emotionele strategie afhangt de situatie van de wanbetalers. Een angstbrief die inspeelt op nadelige gevolgen van niet-betalen, werkt het best bij debiteuren die doorgaans goed betalen en waar de kans op terugbetaling hoog is. Slechte betalers met hoge schulden zijn relatief gevoelig voor beloningen, maar dit geldt ook voor goede betalers met hoge schulden.Ofwel bij hoge schulden is de beloningsprikkel het proberen waard. Sinds 2 juli kunt u onbetaald gebleven facturen laten innen door een deurwaarder in plaats van daar eerst voor naar de rechtbank te moeten. De klant mag uw factuur niet betwist hebben én hij mag geen particulier zijn. Alleen uw advocaat kan deze versnelde invorderingsprocedure opstarten, dus daar moet u nog wel altijd even passeren. Dat zijn effectief de twee belangrijkste voorwaarden.