Jeg søger en kæreste Odsherred

I løbet af de tre første måneder, bliver du indkaldt til to samtaler.

Fra 2014 vil der gælde nye regler for dig der er under 30 år.

jeg søger en kæreste Odsherred-51jeg søger en kæreste Odsherred-11jeg søger en kæreste Odsherred-27

Jobcentret skal vurdere, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat.Når du får aktivitetstillægget, vil din ydelse svare til den ydelse du får i dag. De jobparate er dem, der er parate til at få et job i den nærmeste fremtid.Bor du sammen med din kæreste og er I begge fyldt 25 år, har det også betydning for din ydelse efter 1. Hvis du er jobparat og ikke får et job indenfor de første tre måneder, skal du deltage i nytteindsats, i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.januar 2014 – læs mere om dette på siden om samlevende. Hvis du er forsørger, vil din sats også ændre sig i forhold til den sats du modtager i dag. I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse , vil satsen på din kontanthjælp blive ændret fra den 1. vedligeholdelse af grønne områder i op til 13 uger.

Indtil din uddannelse starter, skal du finde et job – alternativt arbejde i nytteindsats. Du kan få råd og vejledning i jobcentret og kan selv booke en samtale.De aktivitetsparate er dem, der ikke kan begynde på en uddannelse inden for et års tid.De uddannelsesparate er dem, der kan begynde på en uddannelse inden for et års tid, og som kan gennemføre på almindelige vilkår.Er du klar til uddannelse, skal du finde og søge optagelse på en uddannelse. Der er ikke tidsbegrænsning på nytteindsats, men du kan højest være tilknyttet det samme projekt i 13 uger.Hvis du sammen med jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, skal du sammen med jobcentret finde ud af, hvad der skal til for, at du kan komme i gang med en uddannelse. Efter 3 måneder har du mulighed for at få et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp.For at have ret til aktivitetstillægget skal du deltage aktivt i et tilbud, som gør at du kommer tættere på målet om uddannelse. Jobcentret skal sammen med dig vurdere, om du er jobparat eller aktivitetsparat.