Gratis poppen Osnabrück single online kostenlos Köln

de Jong, Marjolein Donker en Delina van Duijvenbode. U kunt het ook nog nalezen op de website van onze gemeente. Indien geen bezwaren worden ingediend zal het beroep D. Er staat ook informatie in over de kerstfeestviering. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door belijdende leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na de afkondiging van afgelopen zondag schriftelijk en ondertekend bij scriba van de kerkenraad te worden ingeleverd.

Onderscheiding: We vernamen dat onze gemeenteleden A. Het werk voor onze gemeente waarbij ze betrokken zijn/waren zal ook zeker meegeteld hebben. De huis-aan-huis collecte die in december gehouden worden, bevelen we heel hartelijk bij u aan! Barten, Molenkade 5, Goudriaan, koninklijk onderscheiden zijn. Het was vooral om hun werk voor de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV). Beroepingswerk: De kerkenraad heeft eensgezind besloten, om een beroep uit te brengen op kand. De middag begint om uur in het Hervormd Centrum en aansluitend is er een broodmaaltijd. Een vraag aan jou: Lijkt het zetten van de schoen niet op het vroegere offeren bij de schoorsteen….? Zondagschool: De kinderen van de zondagschool hebben een nieuwsbrief meegekregen. We kennen hem van zijn trouwe dagelijkse rondjes door de straat. In de huiselijke bedding zal hij verder aansterken. God zij alle dank dat hij weer goed huiswaarts mocht keren.

zaterdag 3 december van 10.00 tot 12.00 uur in het Hervormd Centrum. Hij wist zich geborgen in de handen van onze Hemelse Vader die het leven geeft en neemt.

Hij klaagde daarover niet; het leven is goed geweest zei hij. Verhaar, Krimpen aan den IJssel (Bediening Heilig Avondmaal) 18.30 uur: Ds.

de Winter is zaterdag 26 november vanuit de kerk in Nieuwpoort op de algemene begraafplaats aldaar begraven. Janse, Leeuwerikstraat 5, hij zal deze vrijdag (2/12) een dagopname krijgen in het St. Hij zal daarbij worden geholpen aan een breuk in zijn buikwand. Wat zou het fijn zijn voor hem en zijn vrouw als deze onrustige periode weer achter de rug komt te liggen. Wat moeten we doen bij mensen die ziek-zijn en lijden? Ook in ons dorp leven we momenteel mee met die families buiten de kerk die rouw kennen. Iemand schrijft als antwoord daarop: ‘(Mee)voelen en zwijgen gaat voor alle spreken.

Boven de rouwkaart stond de tekst uit Hebreeën a: “Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, betrouwbaar en zeker” Dhr.

hands zijn er heel veel boeken tegen outletprijzen. Wij condoleren hierbij Hanneke, die hem liefdevol terzijde stond, zijn twee kinderen Agnes en Lodewijk en zijn schoonzoon en schoondochter, die respectievelijk in Nieuw-Lekkerland en in Australië wonen, kleinkinderen en verdere familie. De artsen zijn tevreden over de ingreep en hij herstelt er ook goed van. Afgelopen maandag mocht hij wonderwel alweer thuiskomen uit het ziekenhuis. van Wijngaarden, Julianastraat 35, moest ook onlangs worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege benauwdheid. Hij wacht nu de beenmergpunctie af om te zien hoe goed de nieuwe getransplanteerde stamcellen groeien. ) en ik willen u en jou hartelijk danken voor de overweldigende hoeveelheid kaarten die zijn binnengekomen en nog steeds wel binnenkomen rondom ons huwelijk. Laten we daarin in alle teerheid met elkaar zoeken naar de weg van de Heere.

We bevelen dit beroep namens de kerkenraad op kandidaat en mevr. Psalm 25 zegt: Heere, maakt mij Uw wegen bekend, leer mij uw paden. Thema van de afscheidsdienst was ‘vaarwel’, een heenwijzing naar afscheid nemen, zijn beroep en hobby (schepen) en de vaste hoop uit Hebreeën 6, een wel heengaan. Molenaar die een ingrijpende operatie moest ondergaan in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hij kreeg onlangs een goede uitslag van het ziekenhuis dat er geen vergroting was aan de lymfeklier. Of nee: niet zwijgen, maar goed en aandachtig en invoelend luisteren.’ Ten slotte: Mijn vrouw (! Het voornemen van u als gemeente om ons te roepen verrast ons momenteel ook.