Date sider gratis Hvidovre

Men vi har iværksat den nye ordning for at undgå, at man som patient eller pårørende ankommer til hospitalet og ikke kan finde en parkeringsplads, fordi de øvrige bilister parkerer på må og få og undlader at respektere vores korttidsparkering – man skal føle sig ventet og velkommen på hospitalet,” forklarer servicechef Mette Gliese, som er ansvarlig for den nye ordning.

date sider gratis Hvidovre-87

Det ville være rart – men desværre nok ikke særlig sandsynligt – hvis ordningens præventive effekt alene var nok til at løse vores parkeringsproblemer.”Den nye parkeringskontrol begynder den 26.

maj, men allerede i 14 dage før vil bilister på den forkerte side af stregerne – og reglerne – i en såkaldt bekendtgørelsesperiode modtage en ’gratis’ hilsen fra parkeringsvagterne, som gør opmærksom på de nye forhold.

​​Ivan er vægter – og nu p-vagt – på Hvidovre Hospital.

Han har ikke noget problem med sin nye rolle: ”Vi har jo indført de nye regler, fordi vi gerne vil forbedre serviceoplevelsen for vores patienter og medarbejdere,” siger den nyudnævnte p-vagt.

Hospitalets p-pladser har også fået nye navne, så patienter og pårørende lettere kan finde rundt.

Hun understreger:”Vi håber jo, at vores p-vagter ikke får lejlighed til at udskrive en eneste afgift.

Det ville jo nemlig betyde, at alle bilister overholder parkeringsreglerne og skaber plads til hinanden.

Samtidig med indførelsen af parkeringskontrollen bliver korttidsparkeringen lavet om fra to til tre-timers parkering.

Det sker, ifølge Mette Gliese, i erkendelse af, at mange patientforløb ofte varer længere end to timer.

Patienter skal føle sig ventet og velkommen - allerede på hospitalets parkeringsplads.

Et nyt p-vagtkorps skal fremover sikre ordnede forhold på p-pladserne og dermed bedre oplevelser for patienter og pårørende.